Menu Zamknij

O projekcie

Politechnika Lubelska realizuje projekt pn.: „Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Numer umowy: POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
Okres realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2022-12-31
Wartość projektu: 1 888 992,00 zł
Dofinansowanie: 1 592 042,46 zł

Cel projektu: 

Uatrakcyjnienie oferty kształcenia na Politechnice Lubelskiej poprzez wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia na kierunku Informatyka, Architektura, Elektrotechnika , uwzględniającego praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Opracowany program kształcenia przyczyni się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów.  

Działania w projekcie :

  1. Szkolenia dla dydaktyków – podnoszenie kompetencji pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w zakresie wiedzy oraz innowacyjnych umiejętności z zakresu projektowania uniwersalnego
  2. Realizacja zajęć ze studentami – podnoszenie kompetencji studentów poprzez kształcenie z zakresu projektowania uniwersalnego, zajęcia z wykorzystaniem m.in.: wózków inwalidzkich, symulatorów wad wzroku, symulatorów geriatrycznych.

Projekt jest skierowany do studentek i studentów wydziałów:

  • Budownictwa i Architektury, kier. Architektura – I st. studiów stacjonarnych, nabór 2018/2019
  • Budownictwa i Architektury, kier. Architektura – II st. studiów stacjonarnych, nabór 2020/2021
  • Elektrotechniki i Informatyki, kier. Informatyka – II st. studiów stacjonarnych, nabór 2020/2021
  • Elektrotechniki i Informatyki, kier. Elektrotechnika – II st. studiów stacjonarnych, nabór 2020/2021